Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

introductie

De Stichting Van Rees-Klatte is opgericht op 6 juli 2004 door de heer A.J.H. van Rees.

Het  startvermogen van de Stichting is gevormd door een schenking uit het privévermogen van de oprichter. Na het overlijden van de oprichter zijn uit zijn nalatenschap meerdere vermogensbestanddelen aan het vermogen van de Stichting toegevoegd.

De heer Van Rees heeft vele jaren als voorzitter van de Stichting kunnen fungeren. In deze jaren heeft hij het beleid van de Stichting op doeltreffende wijze met de overige bestuurders vormgegeven en uitgevoerd.

Classic Young Masters

doelstelling

Stichting Van Rees-Klatte

Het werkterrein van de Stichting is breed en omvat zowel doelen in de gezondheidszorg, kunst & cultuur als de bescherming van mens en natuur. Gezien het feit dat de heer Van Rees een groot deel van zijn leven in Den Haag heeft gewoond, zal met een deel van de donaties een Haagse band worden gehouden.

Het bestuur is voornemens om, binnen het kader van de statutaire doelstellingen, jaarlijks 3 à 4 procent van het vermogen als begunstiging uit te keren.

De Stichting heeft de ANBI status en is aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

Rainbow Home in Delhi

stichting informatie

De statutaire naam van de Stichting is:
Stichting Van Rees-Klatte

Postadres:
Postbus 16710
2500 BS Den Haag

Telefoon:
088-2252110

Email:
info@vanreesklatte.nl

Er wordt gestreefd naar een samenstelling van het bestuur bestaande uit personen met een diverse achtergrond en ervaring. De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:

De heer P.J. van Duinen, voorzitter

De heer W.M.S. Gallee, penningmeester

De heer A.Q. Segaar, secretaris

Mevrouw A.I.H. van Waning

Er is een rooster van af- en aantreden. 

Een samenvatting van het beleidsplan vindt u hier.

Het standaardformulier publicatieplicht voor ANBI Vermogensfondsen van Stichting Van Rees-Klatte kunt u hier downloaden.

Alle uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed aan Capital Support. Stichting Van Rees-Klatte heeft geen werknemers in dienst. Er is een bestuursvergoeding van € 1.500,- per jaar. Bestuurders ontvangen geen onkostenvergoeding. 

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Aanvraag donatie

  • Donaties dienen herkenbare bijdragen aan doelen met een specifiek karakter te zijn.
  • Mogelijk wordt de aanvrager voor een nadere toelichting uitgenodigd door het bestuur.
  • De aanvrager krijgt een schriftelijke melding van afwijzing of toezegging.
  • Aan omvangrijke donaties kunnen in een overeenkomst nadere eisen gesteld worden.

Voor het ontvangen van een aanvraagformulier voor een donatie kunt u hier het vooraanvraag formulier downloaden. Vul het formulier in en upload het in onderstaand contactformulier.

Na ontvangst van de ingevulde vooraanvraag zult u binnen 10 werkdagen een reactie ontvangen.

Vooraanvraag uploaden

Wereld Natuur Fonds

COPYRIGHT CREDIT© Martin Harvey WWF

beneficiënten

Hieronder kunt u enkele reviews lezen van organisaties die donaties van Stichting Van Rees-Klatte hebben ontvangen.

Net4kids: rainbow homes

Dag en nacht proberen duizenden meisjes te overleven op de gevaarlijke straten van Indiase steden. Ze lopen groot gevaar te worden misbruikt, hun gezondheid is slecht door het gebrek aan medische zorg en de ernstige luchtvervuiling. Onbezorgd kind zijn is er niet bij en een regulier schoolleven is heel ver weg. Net4kids haalt deze kwetsbare meisjes van de straat, en zorgt dat ze weer naar school kunnen. Dankzij de bijdrage van Stichting Van Rees Klatte kunnen we elk jaar onderwijs, gezondheidszorg en een veilige omgeving in de Rainbow Homes bieden aan 18 meisjes. Samen zorgen we ervoor dat deze meisjes weer kind kunnen zijn. En de kans krijgen hun dromen waar te maken.

Vereniging Rembrandt

Stichting Van Rees-Klatte is een vaste begunstiger van de Vereniging Rembrandt. Al sinds 2014 steunt zij de Vereniging met een jaarlijkse bijdrage bij het uitvoeren van haar doelstellingen om het gemeenschappelijk kunstbezit in de Nederlandse musea te beschermen, te verrijken en door te geven aan de volgende generaties. Via de Vereniging Rembrandt bouwt Stichting Van Rees-Klatte mee aan de grootste en beste kunstverzameling van Nederland, die voor iedereen te zien is: de Collectie Nederland.

Koninklijke nederlandse redding maatschappij

Stichting Van Rees Klatte doneert jaarlijks een substantiële bijdrage aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. De bijdragen zijn specifiek bestemd voor de meerdaagse eindopleiding van nieuwe, vrijwillige bemanningsleden. Nieuwe redders doen gemiddeld ruim drie jaar over de opleiding tot opstapper. De opleiding wordt afgesloten met een meerdaagse opleiding bij een gerenommeerd maritiem instituut in Stonehaven, Schotland. Met de bijdrage van Stichting Van Rees Klatte kan de KNRM blijven investeren in haar voornaamste ‘kapitaal’: vrijwilligers! Een gedegen opleiding vergroot de veiligheid aan boord van reddingboten. 

Residentie orkest

Sinds 2016 is Stichting van Rees Klatte één van de belangrijkste begunstigers van het Residentie Orkest. De bijdragen komen in zijn geheel ten gunste van het educatieve project The Residents. Kinderen uit de zgn. krachtwijken van Den Haag leren een (symfonisch)muziekinstrument bespelen, krijgen wekelijks muzieklessen en spelen samen in een orkest. Basisschoolleerlingen nemen van groep 5 tot en met 8 deel aan het project en plukken daar, zowel op artistiek als op sociaal-maatschappelijk vlak, de vruchten van. Samen muziek draagt bij aan een positieve (intellectuele, sociale en emotionele) ontwikkeling van de kinderen, verrijkt hun toekomstperspectief en bevordert de maatschappelijke integratie van deelnemers en ouders. Dankzij stichting van Rees Klatte kan het Residentie Orkest muziekvakdocenten inhuren voor de begeleiding van de kinderen en doen er inmiddels meer dan 500 kinderen mee aan het project.

Mauritshuis

Contact

secretariaat Churchillplein 5-E,
2517 JW Den Haag
telefoon 088 225 21 10
email info@vanreesklatte.nl

Stichting Van Rees-Klatte heeft een privacy statement. Deze is terug te vinden op deze link.

Stel een vraag

Residentie Orkest